Het milieu


Het milieu is voor ons uitermate belangrijk en wij dragen graag bij aan een betere toekomst voor onze kinderen.
Wij compenseren de uitstoot van mest en co2 door het maken van akkerlanden waar wij bloemen en andere gewassen zaaien.
Dit doen wij niet alleen voor het verduurzamen van het milieu, maar ook omdat we het prachtig vinden dat andere dieren ook de kans krijgen om zich voort te planten.
Insecten zijn daarbij hele nuttige dieren, o.a. voor het bestuiven van planten.

Éénjarige akkerranden komen al vroeg in het seizoen in bloei en produceren meer bloemen dan meerjarige randen.
Meerjarige randen hebben meestal minder bloemen, maar bieden wel het hele jaar door voedsel en leefgebied voor allerlei dieren (konijnen, reeën of herten, vossen, etc.) en insecten (vlinders, wespen, bijen, etc.).
Vanwege deze verschillen is het goed om op het bedrijf beide type akkerranden aan te leggen. Omdat meerjarige randen niet jaarlijks opnieuw worden ingezaaid zijn de kosten wat lager dan bij éénjarige randen.

De zelfvoorzieningscyclus


Wij voeren de runderen maïs, aardappelen, voerderbieten, hooi en krachtvoer. Dit zijn speciale samengestelde brokken.
Wij hebben de maïsvoorziening in eigen hand. Ook voederbieten worden op eigen land verbouwd. De oogst van deze gewassen worden gebruikt voor onze eigen runderen.Zo voorziet het bedrijf voor het belangrijkste deel zichzelf. De mest uit de stallen gaat weer terug op het land en met behulp van regenwater groeien er dan weer voldoende snijmaïs, voederbieten en gras voor het rantsoen voor volgend jaar. Zo is de cirkel ieder jaar weer rond.
Door het stallensysteem ontstaan er grote hoeveelheden mest die vermengd zijn met stro en maïsstengels.
Deze grote hoeveelheid mest wordt met een speciale wagen uitgereden op het land (mestverspreiders). In feite wordt daarmee exact hetzelfde gedaan wat men al eeuwenlang doet.

Voordeel van het verspreiden van mest:
Regenwater hecht zich aan deze mest die tot humus (humus is het traag afbreekbare deel van organische stof in de bodem) vergaat.
Maar niet alleen regenwater, ook fosfor (P) en stikstof (N) binden zich hieraan. Er ontstaat een milieu waarin goede bacteriën groeien.
Slechts in bijzondere gevallen vraagt de grond om een klein beetje toegevoegde kunstmest, dit wordt alleen gebruikt als het echt niet anders kan.